Tại sao điện thoại không nhận được địa chỉ iP Wifi?

Kết nối mạng bị cản trở do lỗi điện thoại không nhận địa chỉ IP Wifi khiến công việc bị gián đoạn. Dưới đây là một số gợi ý để hỗ trợ bạn giải quyết vấn đề IP Wifi này.

Lỗi cho biết điện thoại không thể lấy địa chỉ IP Wifi

Khi sự cố xảy ra do không thể định vị địa chỉ IP của máy chủ trên điện thoại, thiết bị sẽ hiển thị thông báo như “Không tìm thấy địa chỉ IP”, “đang truy xuất địa chỉ IP” hoặc thông báo nào đó dọc theo các dòng đó. Sự cố này có thể xảy ra khi Bộ định tuyến Wi-Fi nhận được thông báo lỗi cho biết không thể chỉ định địa chỉ IP cho điện thoại, mặc dù thiết bị đã cố gắng kết nối để lấy địa chỉ IP Wi-Fi. Sau đó, quy trình sẽ tiếp tục vô thời hạn cho đến khi điện thoại lấy được địa chỉ IP Wifi thành công.

Tại sao điện thoại không nhận được địa chỉ IP Wifi?

Nhiều yếu tố có thể góp phần vào thông báo lỗi cho biết điện thoại không thể lấy được địa chỉ Wifi, bao gồm nhưng không giới hạn ở:

  • Người dùng mắc lỗi nhập sai mật khẩu kết nối Wifi trong lúc không chú ý.
  • Có thể do đường truyền tín hiệu mạng Wifi quá yếu hoặc do chính mạng Wifi đó có vấn đề dẫn đến máy báo lỗi không nhận IP.
  • Không thể gán địa chỉ IP WiFi cho thiết bị do sự cố với mạng WiFi

Tại sao điện thoại không nhận được địa chỉ IP Wifi?

Khắc phục lỗi điện thoại không nhận được địa chỉ IP Wifi

3.1. Đặt lại mạng không dây

Vui lòng hoàn nguyên mục Cài đặt IP về trạng thái DHCP và sau đó xác minh rằng sự cố đã được giải quyết hay chưa. Nếu lỗi vẫn tiếp diễn sau khi làm theo các bước trên, vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ.

Đặt lại mạng không dây

3.2. Chọn quên mạng WiFi này

Tùy chọn quên mạng Wifi và kết nối lại là một cách tiếp cận tương đối đơn giản khác để giải quyết lỗi kết nối Wifi không nhận được địa chỉ IP.

Chọn quên mạng WiFi này

3.3. Khởi động lại thiết bị có chứa bộ định tuyến WiFi

Khi điện thoại không nhận được địa chỉ Wifi, có thể vấn đề không phải ở điện thoại mà là do chính mạng Wifi đang gặp sự cố và rời rạc. Người dùng đang cố khởi động lại Bộ định tuyến Wifi khi nó được kết nối. Bạn cũng có thể khởi động lại điện thoại cùng lúc để sửa bất kỳ lỗi phần mềm nào có thể đã xảy ra.

3.4. Đổi tên điện thoại được kết nối với mạng WiFi

Trong trường hợp điện thoại không nhận được địa chỉ IP Wifi, bạn có thể sử dụng phương pháp đơn giản là đổi tên thiết bị điện thoại.

Từng bước khác phục lỗi không tìm thấy ip máy chủ trên điện thoại chi tiết được tham khảo trên website vuivuicongnghe.com.